Logo du site
École Doctorale | Environnement et société
Attualità
École Doctorale  |
Attualità

Soutenance de thèse: Ange-Paul GUIDONI (10 décembre 2018)

Discipline et mention: Sciences Economiques

Titre de la thèse: Pouvoirs publics, économie mixte. et développement des territoires urbains: implication d'un aménageur semi-public dans une dynamique locale d'écoconception

 

Résumé vulgarisé:

Les présents travaux revêtent avant tout un caractère pragmatique puisque, réalisés dans un cadre professionnel, ils ont concouru à la conception du premier écoquartier de Corse par un aménageur semi-public, agissant pour le compte d’une collectivité locale. Ainsi, la Société Publique Locale Méditerranée (SPLM), pour laquelle nous avons officié, a pu bénéficier d’un partenariat le cadre du dispositif Corse Esprit d’Entreprise (CEE) avec l’Agence de Développement Economique de la Corse (ADEC) et l’Université de Corse. Grâce à cela, nous avons pu allier poursuite de notre parcours universitaire et objectifs professionnels hautement valorisants

La thèse permettra au travers d’une étude empirique – dans le cas d’espèce la base de réflexion sera constituée par le projet « Lucciana u centru » que la SPLM réalise au moyen d’une concession d’aménagement avec la Commune de Lucciana, en Haute-Corse – d’exposer le processus participatif autour de la conception d’une opération urbaine innovante, ainsi que de porter un regard critique sur le triptyque pouvoirs publics, économie mixte et développement des territoires urbain. Par extension, nous espérons que les présents travaux apporteront un éclairage, académique et pratique, à destination de tous ceux qui souhaitent amorcer ou accompagner une dynamique de développement urbain. En ce sens, notre analyse peut être considérée comme une interprétation personnelle des ressorts régissant un aménagement soutenable ; ressorts qui pourront être approfondis en fonction des besoins du lecteur.

Si les mécanismes de concentration des hommes et des activités peuvent être appréhendés à toutes les échelles, nous avons ici choisi une approche avant tout urbaine. Ce choix se justifie par le fait qu’il s’érige aussi bien au niveau local que mondial de véritables préoccupations quant à la viabilité et à la durabilité des établissements humains, tout particulièrement en matière d’usage de l’espace et de préservation des ressources environnementales. De par sa dimension, la Ville focalise alors de fortes attentes en matière de qualité de vie, ainsi que d’excellence environnementale. Dès lors, nous tenterons de définir un niveau d’intervention pertinent.

Au travers du prisme du développement durable, nous appréhenderons les ressorts théoriques de la différenciation spatiale, notamment au travers du concept des systèmes territoriaux urbains. La richesse locale ne pouvant être comprise sans la mobilisation et la coordination des acteurs qui agissent localement, nous positionnerons la dimension humaine au centre de nos attentions. Cela nous poussera à définir les conditions d’exercice d’une dynamique de développement adaptée et consensuelle. Nous organiserons alors une appréciation détaillée du concept d’écoquartier, que nous considérerons comme un espace intelligible d’expérimentation urbaine. Nous poserons également les bases d’appréciation de cette intervention au travers du prisme de la patrimonialisation

 Nous exposerons par la suite les ressorts de la régulation publique en matière d’encadrement de l’utilisation des sols. Toutefois, et malgré cette régulation, nous tenterons de démontrer que les conditions initiales de marché ne permettent pas l’essor spontané de projets innovants, tels que les écoquartiers. Nous opterons alors pour une approche interventionniste où les spécificités du recours à l’économie mixte seront exposées. En effet, et compte tenu du caractère hautement spécifique des opérations d’aménagement, nous privilégierions l’accompagnement des collectivités par des professionnels, tels que les aménageurs semi-publics.

En dernier lieu, nous mettrons en pratique les enseignements recueillis au sein de la conception du projet « Lucciana U Centru ». L’implication soutenue de l’aménageur semi-publique aux côtés de la commune décideuse ayant autorisé une large participation à tous les niveaux du processus de création. Nous soulignerons donc l’accompagnement technique que nous avons fourni dans le but de définir les grandes orientations environnementales du projet, ainsi que sa programmation. Le défi étant de rendre intelligible un processus d’échange extrêmement dense, relevant de la conception du Bâti, comme des choix énergétiques, dans un cadre avant tout transversal.

 

Riassuntu vulgarizatu :

 

Issu travagliu hà nanzituttu un caratteru prammaticu postu chì, realizatu in un quadru prufessiunale, hà cuncorsu à a cuncezzione di u primu eco-quartieru di Corsica da un accunciatore mezu-publicu, operendu per u contu d’una cullettività lucale. Cusì, a « Société Publique Locale Méditerranée » (SPLM), per a quale avemu uffiziatu, hà pussutu benefizià d'una cullaburazione incù l’Agenza di Sviluppu Ecunomicu di a Corsica (ADEC) è l’Università di Corsica in u quadru di u dispusitivu « Corse Esprit d’Entreprise » (CEE). Grazia à què, avemu pussutu unisce u nostru parcorsu universitariu incù ubbiettivi prufessiunali altamente valorizanti.

Issa tesa permette attraversu un studiu fundatu nant’à a sperienza – in stu casu u fundamentu di a riflessione hè custituitu da u prughjettu « Lucciana u centru » realizatu da a SPLM per via di una cuncessione d’accunciamentu incù a cumuna di Lucciana, in Corsica Suprana – d’espone e rutelle d’un sviluppu participativu permettendu a cuncezzione di un'operazione urbana innuvante. Purtemu dinù un sguardu criticu nant’à e rilazione chì reghjenu u tritticu puteri publichi, ecunumia mista è sviluppu di i territorii urbani. Per estensione, speremu chi e ricerche attuale arricheranu un lume, accademicu è praticu, per tutti quelli chì volenu principià ò accumpagnà una dinamica di sviluppu urbanu. In stu sensu, u nostru studiu pò esse cunsideratu cume un’interpretazione persunale di i meccanisimi chì reghjenu un accunciamentu sustenevule permettendu à so applicazione lucale.

Sè i meccanisimi di cuncentrazione di l’omi è di l’attività ponu esse riflettuti à sfarenti livelli, avemu sceltu u livellu urbanu. Sta scelta si spiega da u fattu chì, tantu à u livellu lucale chì a quellu mundiale si ponenu vere preoccupazione in quantu à a viabilità è a perdurabilità di i stabilimenti umani, in particulare per ciò chì tocca à l’usi di u spaziu è a priservazione di e risorse ambientale. Per via di a so grandura, a Cità porta forte aspettative per ciò chì tocca à a qualità di vita è d’eccellenza di l’ambiente. Tandu, pruvemu di definìsce un modu d’intervenzione pertinente.

Attraversu u prismu di u sviluppu perdurevule, spieghemu i meccanisimi teòrichi di a differenziazione spaziale, specialmente attraversu u cuncettu di i sistemi territuriali urbani. A ricchezza lucale ùn pò micca esse sprimata senza a mubilisazione è a cuurdinazione di l’attori chì agiscenu lucalmente, metteremu dunque a dimensione umana à u centru di a nostra attenzione. Tandu circhemu à definìsce e cundizione di messa in pratica d’una dinamica di sviluppu adattata. Urganizemu allora una apprezzazione precisa di u cuncettu d'eco-quartieru, chè noi cunsideraremu cumu un spaziu intellighjibile di sperimentazione urbana. Punimu dinù i fundamenti d’apprezzazione di st’intervenzione attraversu u prismu di a patrimonialisazione.

Per cuntinuà, spunemu i meccanisimi di a regulazione pùblica in materia d’inquadramentu di l’aghjovu di a terra. Nundimenu, è malgradu sta regulazione, pruvemu à mustrà chì e cundizione iniziale d’accordu ùn permettenu micca u sviluppu spuntaneu di prughjetti innuvanti cume l’eco-quartieri. Tandu uttemu per una via intervenziunista induve e specificità di u ricorsu à l’ecunumìa mista saranu sposte. Infatti, per via di u caratteru altamente specificu di l’operazione d’accunciamentu, privileghjaremu l’accumpagnamentu di e cullettività da prufessiunali, cume l’accunciatori mezi-publichi.

Infine, mittimu in pratica l’insignamenti racolti durante a cuncezzione di u prughjettu « Lucciana U Centru » postu chì l’implicazione appughjata di l’accunciatore mezu-publicu a fiancu à a cumuna urganisatrice hà permessu una participazione maiò à tutti i livelli di a creazione. Incalchemu dunque l’accumpagnamentu tecnicu ch’avemu operatu per definisce l’orientazione maiò di u prughjettu per ciò chì tocca a l’ambiente, è a so prugrammazione. A sfida hè di rende intellighjibile un modu di scambiu densu assai, in leia incù a cuncezzione di i bastimenti è a scelta energetica, in un quadru nanzituttu trasversale.

 

La soutenance aura lieu le lundi 10 décembre à 9h en salle de visioconférence, 2ème étage du bâtiment Desanti, campus Grimaldi

 

En savoir plus: Résumé scientifique

DAVID MOUNGAR | Mise à jour le 04/12/2018
Rendez-vous

Lundi 10 décembre 2018 à 09h00